Kontakt

Andreas Löfgren
Fastighetschef

Mobil: 0730-45 59 90
Växel: 011-200 000

andreas.lofgren@ntm.eu

Stohagsgatan 2
601 83 Norrköping